ความคืบหน้าโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสมุทรสาคร

AD-WEB-CCTV-6-12-61

1ถนน1

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่าโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสมุทรสาคร ( ถนนสายสาครบุรีเชื่อมต่อถนนสุทธิวาตวิถี  เริ่มต้นจากถนนพระราม 2 สิ้นสุดที่วงเวียนท่าฉลอม ) ซึ่งโครงการดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้จังหวัดดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

1ถนน3

ทั้งนี้ในส่วนของโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้คัดเลือก ถนนสายสาครบุรีเชื่อมต่อถนนสุทธิวาตวิถี เริ่มต้นจากถนนพระราม 2 สิ้นสุดที่วงเวียนท่าฉลอม ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ   โดยมีแผนปฏิบัติ เช่น การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ, ปรับปรุงถนนและไหล่ทางถนนสาครบุรี, ปรับปรุงผิวถนนสุทธิวาตวิถีและหน้าวัดน้อยนางหงส์, จัดระเบียบทางเท้าสองข้างทาง สิ่งล่วงล้ำเขตทาง, เก็บขยะ, จัดระเบียบสายไฟและสายเคเบิลต่างๆ, ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร หรือต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองใบสีเหลืองตลอดแนว

1ถนน4

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แจ้งว่า กิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร จะจัดพิธีเปิดงานกันที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งชุดจิตอาสา ซึ่งก็ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชน มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1ถนน5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว