ความคืบหน้าวางท่อระบายน้ำถนนเศรษฐกิจ1

fm - วางท่อ1

หลังจากที่เทศบาลนครสมุทรสาครได้กำลังลงมือก่อสร้างท่อระบายน้ำใต้ถนนเศรษฐกิจ 1  ซึ่งตามโครงการจะเริ่มตั้งแต่เอเชียค้าไม้ไปถึงภัตตาคารรับลม ด้วยการก่อสร้างวางท่อ  เหลี่ยมระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 คูณ 1.50 เมตร พร้อมบ่อสูบ ระยะทาง ประมาณ1400 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นถนนเศรษฐกิจ1 และถนนท่าปรง   บริเวณบิ๊กซ้ง ซึ่งตรงนั้นพื้นที่จะมีลักษณะเป็นแอ่ง เมื่อฝนตกมาจึงมีน้ำท่วมขังทุกครั้ง    โดยงบประมาณ ทางเทศบาลนครสมุทรสาครได้มีการประสานงานกับ องค์การบริหารส่วน จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อของบประมาณมาดำเนินโครงการ ซึ่งมีวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น    29,500,000 บาท และทางเทศบาลนครสมุทรสาครอุดหนุนเพิ่มเติมอีก 300,000 บาท  ส่วนระยะเวลาในการสิ้นสุดโครงการคือวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

fm - วางท่อ2

ส่วนความคืบหน้าตอนนี้ การวางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่สี่แยกมหาชัยไปจนถึงท่าเรือรับลมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว         ซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มดำเนินการขุดวางท่อจากสี่แยกหน้าเบสบายไปจนถึงหน้าบิ๊กซ้ง   ช่วงเวลาในการก่อสร้าง อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร   แต่หากการก่อสร้างเสร็จสิ้น ก็จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังหมดไป

fm - วางท่อ3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว