ความคืบหน้าปรับปรุงรถไฟบ้านแหลม-แม่กลอง

tp-ทางรถไฟ

 

หลายคนก็ต่างรอคอยว่าการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถไฟสายบ้านแหลมแม่กลองจะเสร็จเมื่อไหร่ ซึ่งจากการสอบถามไปยังนายช่างผู้รับผิดชอบ ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้การทำงานสะดวกแล้ว เพราะหมดช่วงฝน จึงเข้าพื้นที่ได้ง่าย การวางรางใหม่นั้น จากกึ่งกลางที่นาขวางไปทางแม่กลอง ได้มีการวางหมอนคอนกรีต วางราง และเทหิน ไปเกือบจะถึงตลาดร่มหุบแล้ว ส่วนจากนาขวางมาทางมหาชัยนั้น วางหมอน ราง และเทหินมาจนถึงบางกระเจ้า ถัดจากบางกระเจ้าไปจนถึงบางโทรัก ได้เพียงวางหมอนกับราง ยังไม่ได้เทหิน และจากบางโทรัดไปถึงบ้านแหลมยังไม่ได้ลงมือทำ การทำงานที่ต้องยืดระยะออกมาอีกประมาณ 100 วัน เพราะมีอุปสรรคเรื่องพื้นที่น้ำท่วม ลงทำงานไม่ได้ ส่วนเรื่องการเวนคืนที่ดินนั้น ไม่มีการเวนคืนใดๆทั้งสิ้น เพียงแต่ขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ช่วยขยับบางสิ่งบางอย่างให้พ้นจากเขตทางมากขึ้น

จากการประเมินหน้างานของนายช่างผู้รับผิดชอบบอกว่า ช่วงเดือนมีนาคม อาจเปิดเดินรถเพียงครึ่งทางก่อน คือจากนาขวางไปแม่กลอง หากจะเปิดเต็มระยะทางอาจต้องรอถึงต้นเดือนเมษายน เมื่อการดำเนินงานทำครบหมด จะทำให้ประสิทธิภาพการเดินรถเร็วขึ้น จากเดินที่เป็นรางเก่าวิ่งได้เพียง 50 กม/ชม ก็จะเพิ่มขึ้นแบบเต็มสูบถึง 100 กม/ชม หลายคนกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ทางการรถไฟก็ต้องมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยให้รอบด้านอีกครั้งก่อนที่จะเปิดใช้งาน