ความคืบหน้าขยายถนนสหกรณ์

fm - ถนน1

จากการขยายถนนสหกรณ์จาก 2 เลน เป็น 4 เลนเพิ่มเติมอีก 800 เมตร ขณะนี้กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยทาง ดร. ทรงฤทธิ์  ชยานันท์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้เปิดเผยต่อทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีว่า  ล่าสุดที่การเดินหน้าก่อสร้างขยายถนนได้ล่าช้าด้วยสาเหตุของบ้านหลังหนึ่ง ตรงโค้งยายขาว ที่ยังไม่ยอมรื้อถอนออกไป       ซึ่งก่อนหน้านั้นกรมทางหลวงได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้กับบ้านหลังดังกล่าวไปแล้วและมี เอกสารหลักฐานครบถ้วน  แต่เจ้าของบ้านยังไม่ยอมรื้อออก  และเมื่อไม่นานมานี้ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้เดินทางไปเจรจากับบ้านหลังดังกล่าวอีกครั้ง   ซึ่งทางเจ้าของ บ้านก็ยินยอมที่จะย้ายออกและรื้อถอนบ้านแล้ว

fm - ถนน2

อย่างไรก็ตาม แขวงทางหลวงสมุทรสาครจะต้องดำเนินการเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค จะต้องไม่ติดขัดในเรื่องใดๆทั้งสิ้น  ถึงจะได้งบประมาณมาดำเนินการ เพราะการดำเนินงานในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจะไม่ใช่การที่ได้งบประมาณมาก่อน แล้วถึงมาแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคที่ขวางทางการก่อสร้าง

fm - ถนน3

สำหรับโครงการขยายช่องจราจรถนนสหกรณ์จาก 2 เลนเป็น 4 เลนเพิ่มเติมอีก 800 เมตร  ต่อจากของเดิมไปจนถึงหน้าหมู่บ้านเอริก้าวิลล์  ด้วยงบประมาณทางกรมทางหลวงจำนวน 17,800,000 บาท    เพื่อเป็นการรองรับกับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น และเป็นสาเหตุทำให้การจราจรหนาแน่น

fm - ถนน4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว