ความคืบหน้าการก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณหน้าตลาดนัดต้นสน

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ หรือการสร้างจุดกลับรถบริเวณหน้าตลาดนัดต้นสน เนื่องจากทางหลวงบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลัก แยกจากทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เข้าสู่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน กรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีปริมาณการจราจรสูง ผ่านย่านชุมชนและย่านธุรกิจ และเพื่อรองรับการจราจรจากถนนพระราม 2 ให้มีการจราจรที่มีสภาพคล่อง โดยสภาพการจราจรของรถที่เดินทางจากสมุทรสงคราม มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯ ในกรณีที่วิ่งในทางคู่ขนานมา ก็จะไม่สามารถตัดตรงไปออกถนนพระราม 2 ได้ รวมถึงเมื่อเข้ามาถึงจุดเชิงสะพานต่างระดับกระทุ่มแบน-สมุทรสาคร รถก็จะเบี่ยงตัดเพื่อเข้าเลนซ้ายไปออกถนนพระราม 2 ก็ยากและทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันบ่อยครั้ง

footer_master

และในการแก้ไขปัญหาการจราจรให้เกิดสภาพที่คล่องตัวดังกล่าว แขวงฯได้ทำการปรับปรุงทางกายภาพของถนนบนถนนพระราม2 ในช่วงบริเวณจุดทางเข้าและทางออก โดยทำการเพิ่มช่องจราจรเปิดทางในทางหลักทางขนาน ทางหลวงถนนพระราม 2 เพื่อให้สามารถเบี่ยงการจราจร เข้าสู่ถนนถนนเศรษฐกิจ โดยเลียบเข้าทางราบบริเวณต่างระดับ สมุทรสาคร ฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองสมุทรสาคร จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการปรับปรุงทาง กายภาพของถนนบนถนนเศรษฐกิจ โดยปรับปรุงขยายช่องจราจร โดยทำการเปิดเกาะกลาง และเพิ่มช่องจราจร ชนิดผิวคอนกรีต กั้นแบ่งทิศทางการจราจรด้วย  และเปิดจุดกลับ ตำแหน่งใหม่ ให้มีช่วงรอเลี้ยว เบี่ยงเลน ให้มีความยาวที่เหมาะสม  พร้อมทั้งปรับปรุงทางเท้าและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในเส้นทาง  ตีเส้นเครื่องหมายจราจร เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งตอนนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปประมาณ70%แล้ว โดยสัญญาจ้างนั้นได้เริ่มไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ด้วยงบประมาณตามสัญญา จำนวน 13,935,700 บาท

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว