ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดในเคหะท่าจีน

WEB-02

หมา1

หลังจากที่นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ชุมชนเคหะท่าจีนไปเมื่อช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เพื่อมาตรวจสอบปัญหาสุนัขจรจัดที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน ทั้งกัดเบาะรถจักรยานยนต์ ขึ้นไปนอนขีดข่วนรถยนต์  กัดแทะทำลายข้าวของ และไล่กัดชาวบ้านจนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งครั้งนั้นนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ทำเรื่องของบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในการแก้ไขปัญหา โดยการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์และสร้างกรงชั่วคราว

หมา2

ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณดังกล่าว ก็ได้มาแล้วจำนวน 138,000 บาท โดยจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และเทศบาลตำบลท่าจีน     ซึ่งในวันนี้ ก็ได้ลงพื้นที่มายังเคหะท่าจีน โดยตั้งศูนย์โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดตำบลท่าจีนที่ใต้ตึก 9 โดยมีชาวบ้านทั้งในชุมชนเคหะท่าจีน และละแวกใกล้เคียง นำสุนัขและแมวของตนเองที่เลี่ยงไว้ มารับการฉีดวัคซีนและทำหมัน  ส่วนสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของในเคหะท่าจีน ก็มีเจ้าหน้าที่ยิงลูกดอกยาสลบ เพื่อนำสุนัขมาพักไว้ และรอการทำหมัน

หมา3

ด้านนาย บุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยกับทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร จะตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขฟรีที่เคหะท่าจีนถึงวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ส่วนวันที่ 10 ตุลาคม จะไปออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดหลังศาลประสิทธิ์, วันที่ 15 ตุลาคม ณ วัดใหญ่จอมปราสาท และวันที่ 16  ตุลาคม ณ วัดกลางอ่างแก้ว หากใครจะนำสุนัขและแมวมาทำหมัน ให้งดอาหารและน้ำ  6 – 12 ชั่วโมง และต้องมาลงทะเบียนก่อนตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.00 น. โดยจะรับจำนวนจำกัดวันละ 50 ตัว

หมา4

อย่างไรก็ตาม ด้านปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ยังเปิดเผยอีกว่า อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เห็นความสำคัญของปัญหาสุนัขจรจัด ที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น ลำพังถ้ารอให้ปศุสัตว์จังหวัดลงไปควบคุมเพียงหน่วยงานเดียวก็คงไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนน้อย  ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ปัจจุบันก็สามารถตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้แล้ว อีกทั้งสามารถสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อเป็นที่พักพิงของสุนัขจรจัด ซึ่งถ้าหากสร้างแล้ว ก็จะสามารถเบิกทั้งค่าอาหาร ค่าดูแล และค่าจ้างคลินิกเอกชนในการเข้ามาทำหมันสุนัขได้อีกด้วย  หากท้องถิ่นทุกแห่งผนึกกำลังช่วยกัน ปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดสมุทรสาคร จะลดลงได้อย่างแน่นอน

หมา5

หมา6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว