ครึ่งทางของการขึ้นทะเบียนขยายเวลาแรงงานต่างด้าว

AD WEB NET 2

 

tp-แรงงาน1

นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและคุ้มครองคนหางาน เปิดเผยว่า ตอนนี้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และพม่า ที่ได้มาขึ้นทะเบียนขยายเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักร มีจำนวน 10,024 คน เป็นตัวเลข ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ โดยในจำนวนนี้ เป็นพม่า 9,557 คน,ลาว 106 คน และกัมพูชา 361 คน มีผู้ติดตาม 33 คน เป็นพม่า 32 คนและกัมพูชา 1 คน การขึ้นทะเบียนนั้นทางสำนักงานจัดหางาน จะให้นายจ้างมายื่นขอคิวก่อน โดยจะกำหนดไว้ที่วันละประมาณ 1000 คน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วสำหรับการทำงานที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สำหรับยอดจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องมาขึ้นทะเบียนขยายระยะเวลา จะเป็นในกลุ่มประมง 1,200 คน และแปรรูปสัตว์น้ำ 43,000 คน รวมทั้งผู้ติดตามด้วย แต่คาดว่าจำนวนผู้ที่มาขึ้นทะเบียนอาจมีประมาณครึ่งเดียว เพราะส่วนใหญ่จะไปดำเนินการทำพาสสปอร์ต ที่เป็นหลักฐานการอยู่ในราชอาณาจักรได้ โดยการขึ้นทะเบียนนี้จะเปิดไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

 

 

tp-แรงงาน2 tp-แรงงาน3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว