ครบรอบ 31 ปี กรมทหารสื่อสารที่ 1

WEB-02

 

tp-ทหาร1

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 ตุลาคม 2562 กรมทหารสื่อสารที่1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่31 ในการสถาปนากรมทหารสื่อสารที่1 โดยมีพลโท วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธี เริ่มต้นประธานในพิธีได้สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่าย จากนั้นได้วางพานพุ่ม สักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารสื่อสาร เสร็จแล้วจึงมีการประกอบพิธีทางศาสนาและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

ต่อจากนั้นจึงเป็นการมอบโล่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลกรมทหารสื่อสารที่ 1 รวมทั้งหมด 19 ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น มีความวิริยะอุตสาหะ

 

 

 

tp-ทหาร2 tp-ทหาร3 tp-ทหาร4 tp-ทหาร5 tp-ทหาร6

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว