ครบรอบ 106 ปีธนาคารออมสิน

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

วันที่ 1 เมษายน เป็นวันสถาปนาธนาคารออมสิน โดยทุกสาขาจะมีการแจกกระปุกออมสิน สำหรับผู้ที่มาเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเพิ่มไม่ว่าจะเป็นออมทรัพย์ หรือประจำ ประเภทใดก็ได้ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท จะได้รับกระปุกออมสินเครื่องแขวนไทยเป็นที่ระลึก 1 ใบ ต่อ 1 บัญชี โดยกิจกรรมนี้ทางธนาคารออมสินได้มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรักนิสัยการออมเงินสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบวันออมสินเปิดบัญชีใหม่ พร้อมรับกระปุกออมสินเครื่องแขวนไทยเป็นที่ระลึก เป็นจำนวนมาก

นอกจานั้นแล้วสำหรับเด็กคนไหนที่เกิด 1 เมษายน 2562 ธนาคารออมสินจะมอบเงินขวัญถุงให้ 500 ด้วย และถ้าเกิด 1 เมษายน 2562 และตั้งชื่อว่า ออมสิน ก็จะมอบเงินให้ 5,000 บาท เพียงนำสูติบัตรของเด็กพร้อมทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดามารดามาแสดงที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านท่านภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และจะเก็บเงินทุนประเดิมนี้ไว้จนกว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ

สำหรับ วันที่ 1 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันมงคลยิ่งของธนาคารออมสิน ด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งคลังออมสินทดลองขึ้น เมื่อปี 2450 ด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ และให้ประชาชน มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ก่อนที่จะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้พระราชบัญญัติคลังออมสิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2456 ความแข็งแกร่งและมั่นคงของธนาคารออมสิน ซึ่งใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนาน เป็นเวลา 106 ปี นับว่าเป็นวาระมงคลยิ่งขององค์กรใหญ่ด้านการเงิน

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว