ครบกำหนดทดลองปิดจุดกลับรถซอยอู่ปรีชาแล้ว

WEB-02

fm จุดกลับรถ1

หลังจากที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้ทดลองปิดจุดกลับรถแยกที่จะเข้า ซอยอู่ปรีชา ถนนเอกชัย ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นเวลา 2 เดือน เนื่องจากได้มีประชาชนทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ว่าบริเวณสามแยกที่จะเข้าซอยอู่ปรีชาถนนเอกชัยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงขอให้มีการแก้ไขปัญหาบริเวณแยกดังกล่าว ดังนั้นทางผู้ว่าฯจึงได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกของจังหวัดสมุทรสาคร และได้ข้อสรุปว่าให้มีการทดลองปิดจุดกลับรถซอยอู่ปรีชาเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อดูว่าอุบัติเหตุจะลดลงหรือไม่ และตอนนี้ก็ครบกำหนดการทดลองปิด 2 เดือนแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งทางสำนักงานแขวงทางหลวงสมุทรสาคร บอกว่า จะต้องรอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน ว่าจะปิดต่อ หรือยกเลิก แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาจากการทดลองปิดจุดกลับรถซอยอู่ปรีชา ก็ทำให้อุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวลดลง ส่วนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องไปใช้จุดกลับรถใกล้เคียง ก็เริ่มปรับตัวกันได้แล้ว

fm จุดกลับรถ2

fm จุดกลับรถ3

ธาราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว