คนไทยหัวใจเดียวกัน

AD WEB NET 2

 

พี่เมธ คนไทยหัวใจเดียว 1

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงส์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นโดยเป็นการเปิดเวทีความคิดให้กับประชาชนและและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นปึกแผ่น กลมเกลียว เหมือนมีหัวใจดวงเดียวกันในการช่วยกันปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

พี่เมธ คนไทยหัวใจเดียว 2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว