ขุดลอกท่อระบายน้ำ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

ขุดลอกท่อ-01

ที่บริเวณซอยลุงอาน ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รองรับน้ำเพราะเป็นพื้นที่ต่ำ ประกอบกับท่อระบายน้ำยังอุดตัน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยทางด้านนาย เรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่าจากปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จึงได้สำรวจเตรียมพร้อมดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมหากมีฝนตกลงมา รวมทั้งเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นและสิ่งปฏิกูลต่างๆภายในท่ออีกด้วย นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  อย่าทิ้งขยะลงพื้น เพราะขยะนั้นจะปลิวลงท่อระบายน้ำ  ลำพังหน่วยงานของรัฐเอง ก็ไม่สามารถดูแลทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งประชาชนเองจะต้องช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดของบ้านเมืองให้น่าอยู่น่ามองอีกด้วย

ขุดลอกท่อ-04

ขุดลอกท่อ-03

ขุดลอกท่อ-02

สุเมธ/ภาพ/ข่าว