ขุดลอกท่อระบายน้ำริมถนนเศรษฐกิจ 1

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้นำเจ้าหน้าที่ พร้อมรถดูดขยะในท่อระบายน้ำบริเวณริมถนนเศรษฐกิจ 1 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงาน  ซึ่งมีขยะอุดตันหมักหมมจำนวนมาก เช่น ถุงพลาสติก, ถุงขนม , ขวดน้ำพลาสติก   ซึ่งขยะเหล่านี้  เมื่อสะสมทับถมอยู่ภายในท่อจำนวนมากๆ ก็จะเกิดการอุดตันและจับตัวกันเป็นก้อนแข็งๆ  หากเกิดฝนตกลงมา น้ำก็จะระบายลงท่อไม่ทัน  แต่หลายปีที่ผ่านมานี้ เทศบาลนครสมุทรสาคร  ก็ได้ทำการลอกท่อระบายน้ำต่อเนื่องทุกปี ทำให้เวลาฝนตกหนัก น้ำจะสามารถระบายได้เร็วขึ้น ไม่ท่วมขังเป็นเวลานานเหมือนเมื่อก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการขุดลอกท่องระบายน้ำอยู่เรื่อยๆ แต่ขยะที่ประชาชนทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง ก็ปลิวตกลงมาในท่อระบายน้ำอยู่ตลอดเวลา

footer_master

footer_master

        ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อย่าทิ้งขยะลงพื้น เพราะขยะนั้นจะปลิวลงท่อระบายน้ำ  ลำพังหน่วยงานของรัฐเอง ก็ไม่สามารถดูแลทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งประชาชนจะต้องช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง เพื่อความสะอาดของบ้านเมืองให้น่าอยู่น่ามอง

footer_master

footer_master