ขุดลอกคลองเร่งระบายน้ำ

tp-ลอกคลอง1

จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วง 2 วันนี้ ทำให้พื้นที่หลายแห่งในตำบลคลองมะเดื่อเกิดสภาพน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะในหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ซึ่งส่วนใหญ่จะยังเป็นพื้นที่เอกชน ที่ยังไม่ได้ยกให้กับทาง อบต.คลองมะเดื่อ จึงทำให้ทาง อบต.คลองมะเดื่อ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงอะไรได้มากนัก ส่วนพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดในขณะนี้ ก็คือภายในหมู่บ้านฟ้าใสวิลว์ หมู่ที่ 6 ต.คลองมะเดื่อ โดยตรงกลางหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังค่อนข้างสูง รถใหญ่ต้องค่อยๆ ขับเคลื่อน ส่วนรถจักรยานยนต์ ก็แทบจะขับผ่านไม่ได้ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ทั้งนี้จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทางผู้นำท้องถิ่นของอบต.คลองมะเดื่อ จึงได้ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ และผู้ใหญ่บ้าน เร่งหาทางแก้ปัญหา ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกไปทางคลองแสนสุข ซึ่งเป็นคลองที่อยู่ด้านหลังหมู่บ้านฯ และยังเป็นคลองรับน้ำจากหลายๆ พื้นที่ ให้ไหลไปออกคลองสี่วาพาสวัสดิ์ แต่โดยสภาพของคลองแสนสุขเอง ก็มีปัญหาเรื่องของวัชพืชในคลอง

tp-ลอกคลอง2

ดังนั้นทาง อบต.คลองมะเดื่อ จึงต้องขอการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากทาง อบจ.สมุทรสาคร เพื่อเข้ามาตักวัชพืชในลำคลองขึ้นมาบนฝั่ง ทำให้น้ำไหลได้เร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.คลองมะเดื่อนั้น มีระยะความยาวอยู่ที่ประมาณ 3 กิโลเมตร แต่ทางผู้แทนของ อบจ.สมุทรสาคร ก็บอกว่า จะขุดลอกคลองเอาวัชพืชขึ้นมาให้หมดตลอดคลอง ซึ่งมีความยาวกว่า 5 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อให้น้ำไหลออกไปได้เร็วขึ้น และจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งในตำบลคลองมะเดื่อ ตำบลนาดี และตำบลใกล้เคียงที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกัน อันเกิดจากปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รับมือกับสถานการณ์น้ำฝนที่จะลงมาสะสมเพิ่มในระยะนี้ด้วย โดยคาดว่าน่าจะอีก 2 วัน การเก็บวัชพืชในลำคลองแสนสุขก็จะแล้วเสร็จ

 

tp-ลอกคลอง3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว