ขายข้าว

พี่เมธ พี่กล้วยขายข้าว 3

นายกฤตภาส กล้วยนิจ อายุ 47 ปี นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ หอบเอาข้าวสารหอมมะลิแท้ ปลอดสารพิษ สีกันเองจากโรงสีของชุมชน แต่ไม่ขัดสี ยังคงคุณค่าของสารอาหารครบครัน จากจังหวัดศรีสะเกษ มาขายให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร ที่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าไทวัสดุ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยตักแบ่งใส่ถุง ถุงละ 3 กิโลกรัม ราคาถุงละ 100 บาท ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้มาซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า แวะเวียนมาซื้อข้าวสารหอมมะลิแท้จากจังหวัดศรีสะเกษกลับไปหุงรับประทาน ซึ่งผู้ซื้อบอกว่านอกจากจะได้ข้าวสารที่ดีมีคุณภาพแล้ว ยังได้เป็นการช่วยเหลือชาวนาไทยที่กำลังประสบกับภาวะราคาข้าวตกต่ำอีกทางหนึ่งด้วย

พี่เมธ พี่กล้วยขายข้าว 1

นายกฤตภาสฯ บอกว่า ข้าวสารหอมมะลินี้  ตนเองปลูกกับมือในที่นาของพ่อแม่ โดยจะใช้เวลาก่อนเข้างานและหลังจากเลิกงานข้าราชการ รวมถึงวันหยุดมุ่งหน้าทำงานอยู่ในไร่นาของตน มีทั้งการปลูกข้าว ปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงปลา และพืชสมุนไพรต่างๆ ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สิ่งที่ปลูกในไร่ทุกอย่างนั้น จะไม่ใช้สารเคมี จะกำจัดแมลงด้วยวิธีชีวภาพ ทำให้ทุกวันนี้นอกจากจะมีความสุขกับงานราชการที่ทำอยู่แล้ว ยังมีความสุขกับงานในไร่นาสวนผสมเกษตรพอเพียง ทำให้มีอาหารกินแทบจะไม่ต้องไปซื้อให้เสียเงิน ส่วนที่เหลือก็นำไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน และนำไปขายได้เป็นเงินออมอีกทางหนึ่ง โดยตนเชื่อมั่นว่าการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี้ นอกจากจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุข มีความพอเพียง เพียงพอ และพอกินแล้ว ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการก็จะทำให้ตนยังคงเป็นคนที่มีคุณค่า เป็นผู้สืบสานแนวทางพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้ลูกหลานคนในหมู่บ้านได้ปฏิบัติตาม

พี่เมธ พี่กล้วยขายข้าว 2

นายกฤตภาสฯ ยังบอกอีกว่า ข้าวหอมมะลิที่นำมาขายในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 ตัน หรือ 2,000 กิโลกรัม เป็นข้าวหอมมะลิกลางปี สีจากโรงสีชุมชน ไม่ขัดให้เป็นสีขาวใส ลักษณะของเม็ดข้าวจะเป็นสีขาวขุ่น คือยังคงมีสารอาหารอย่างครบ ส่วนเหตุที่นำมาขายที่จังหวัดสมุทรสาคร เพราะตนเคยทำงานที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครมาก่อน จึงอยากให้ชาวจังหวัดสมุทรสาครได้รับประทานข้าวหอมมะลิอร่อยๆ ปลอดสารพิษ และอยากให้เพื่อนๆ ชาวจังหวัดสมุทรสาครได้มีส่วนช่วยชาวนาไทยอีกทางหนึ่งด้วย

พี่เมธ พี่กล้วยขายข้าว

สุเมธ/ภาพ/ข่าว