ขอพรองค์เจ้าพ่อฯช่วงปีใหม่

vk ศาลเจ้าพ่อ 3

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  ประชาชนทั้งชาวสมุทรสาคร  และต่างถิ่น  ต่างแห่แหนเดินทางมาสักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมือง  เพื่อขอพรในช่วงวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2560  ซึ่งเป็นวันแรกต้นปีของการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่  พร้อมทั้งยังได้นำพวงมาลัยดอกไม้สด  และผลไม้  มาถวายองค์เจ้าพ่อหลักเมืองด้วย

vk ศาลเจ้าพ่อ 2

vk ศาลเจ้าพ่อ 1

โดยหลังจากที่ได้จุดธูปไหว้ขอพรจากองค์เจ้าพ่อหลักเมืองแล้ว  ทุกคนก็จะมายืนต่อแถวเพื่อรอเข้าปิดทององค์เจ้าพ่อหลักเมืองในศาลฯ  ซึ่งแถวที่ต่อก็ยาวจนล้นออกมาด้านนอกศาลฯ   นับเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ทุกคนต่างยืนรอใจจดใจจ่อที่จะเข้าไปปิดทององค์เจ้าพ่อหลักเมืองกันทุกคน  ทั้งนี้ผู้คนส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นคนที่มาไหว้ขอพรองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว  รวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดของเรา  และผู้ที่เคารพนับถือองค์เจ้าพ่อหลักเมือง   นอกจากนี้ยังมีชาวพม่าและมอญก็มาร่วมสักการะขอพรองค์เจ้าพ่อหลักเมืองในวันขึ้นปีใหม่นี้ด้วย  ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของทุกคน  ในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตในปีใหม่ต่อไป

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว