ของดีท่าจีน

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน เชิญประชาชนเข้ามาสัมผัสของดีของตำบลท่าจีน ในสโลแกน น่าเที่ยว น่าชม น่าชิม ซึ่งอย่างแรก ที่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงมากๆ ก็คือ ของน่าชิมนั่นก็คือ กะละแมรามัญ ที่จะทำกันในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ก็ทำขายกันหมดไปแล้ว กะละแมที่นี่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ทำจากข้าวเหนียวเม็ด น้ำตาลปี๊บแท้ และมะพร้าวบ้านแพ้ว ที่สำคัญก็คือใช้แรงคนกวนตลอดเวลาทั้ง 8 ชั่วโมง จึงทำให้รสชาติออกมาถูกปากทุกคน ซึ่งถ้าใครอยากชิมก็คงต้องรอสงกรานต์ปีหน้า

ส่วนที่น่าเที่ยว คือโบราณสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร วัดใหญ่จอมปราสาท หรือ วัดใหญ่สาครบุรีในอดีต ซึ่งเคยถูกยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ของชุมชน “บ้านท่าจีน” และเป็นตำนานของเมืองสาครบุรีในอดีต ปัจจุบันคือจังหวัดสมุทรสาคร นั้นเอง มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมรูปแบบการก่อสร้างพระอุโบสถที่มีลักษณะทรงแอ่นคล้ายท้องเรือสำเภาจีน ตามความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนบ้านท่าจีน ที่เป็นเมืองท่าพาณิชย์ในสมัยอดีต และได้รับอิทธิพลด้านศิลปะจากชาวจีนที่เข้ามาค้าขายกับบ้านเราในสมัยอยุธยา จึงมีความสวยงาม น่ามาเที่ยว ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการ        โปรโมทให้คนมาใส่ชุดไทยถ่ายภาพกันที่นี่ด้วย

ส่วนที่น่าชม ก็คือ รูปปั้นพญานกอินทรีย์ ที่โครงการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กของเทศบาลตำบลท่าจีน ณ วัดหลังศาลประสิทธิ์  ด้วยการนำศาสตร์ของพระราชาและกระแสพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน ที่นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสียของชุมชนก่อนที่จะถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำท่าจีนแล้ว ยังถือว่าเป็นช่วยฟื้นฟูแม่น้ำสายสำคัญสายนี้ของชาวจังหวัดสมุทรสาคร และของประเทศอีกด้วย และสถานที่แห่งนี้กำลังจะถูกผลักดันและยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและสำหรับบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานแล้ว ที่สำคัญที่ศูนย์แห่งนี้มีการก่อสร้าง “Mascot” เป็นรูป “นกอินทรีย์” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และคาดว่าอาจจะมีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก จึงเป็นสถานที่ๆที่น่ามาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง นี่แหละคือของดีตำบลท่าจีน ที่อยากให้ทุกคนได้แวะเวียนเข้ามาสัมผัสกัน

      

tp-ของดี2 tp-ของดี3 tp-ของดี4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว