ขสมก.+ขนส่งจังหวัด ตรวจรถตู้โดยสาร

AD WEB NET 2

 

tp-ขสมก1

เมื่อเวลา8.30 น.ของวันที่ 10 เมษายน เจ้าหน้าที่จาก ขสมก. ซึ่งได้แก่ นายสุรินทร์ เครือแสง หัวหน้างานตรวจการเขตการเดินรถที่ 5 ขสมก. และนางจันทร์ทิพย์ ศิริวงศ์ศิลป์ เลขาคณะทำงานดูแลรถตู้โดยสารสาธารณะ ได้เดินทางมาตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะสาย 127 ซึ่งเป็นของ ขสมก.บริเวณ ท่ารถข้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยมีนางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมออกตรวจด้วย

โดยการตรวจครั้งนี้ จะเป็นการตรวจเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเรื่องความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะตามคำสั่งของ คสช. ที่กำหนดให้รถตู้จะต้องรับผู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่นั่ง ที่ผ่านมาทางขนส่งจังหวัดจึงได้ให้รถตู้ทุกคันปรับเบาะที่นั่งให้เหลือเพียง 13 เบาะ และเว้นช่องทางเดินตรงกลางเอาไว้ ซึ่งรถตู้ของ ขสมก.ก็ได้ปรับเบาะแล้ว นอกจากนั้นก็จะดูในเรื่องเข็มขัดนิรภัยที่จะต้องมีครบทุกที่นั่ง มีป้ายแจ้งให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดทุกครั้ง ส่วนประตูท้ายรถนั้นก็ต้องสามารถเปิดได้ ซึ่งหากเกิดเหตุใดขึ้นมา ประตูด้านข้างไม่สามารถเปิดได้ ก็สามารถเดินตรงช่องทางเดินของรถ เพื่อออกทางประตู้ท้ายรถ ซึ่งหากปุ่มล็อกกดล็อกอยู่ ให้ผู้โดยสารเลื่อนขึ้น ก็จะสามารถเปิดประตูด้านท้ายเพื่อออกทางนี้

 

 

tp-ขสมก2 tp-ขสมก3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว