ขยายถนนสหกรณ์

AD WEB CCTV

fm - ขยายถนนสหกรณ์1

หลังจากที่กรมทางหลวง ได้มีโครงการขยายถนนสหกรณ์จาก 2 เลนเป็น 4 เลน ต่อจากของเดิมไปจนถึงหน้าหมู่บ้านเอริก้าวิลล์ ระยะทาง 800 เมตร และได้มีการลงมือปฏิบัติงานไปแล้วส่วนหนึ่ง  ซึ่งหลายคนสงสัยว่า ทำไมโครงการยังล่าช้าไม่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทางทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี จึงสอบถามไปยังนายบรรยงค์   ยอดแก้ว หัวหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจ และได้คำตอบว่า กรมทางหลวงได้มีการปรับแบบเล็กน้อย  โดยมีการขยับแนวถนนบริเวณก่อนเข้าวงเวียน ให้พื้นที่ออกจากที่ดิน และให้เข้ามาในเขตทาง  อีกทั้งยังติดปัญหาบ้านหนึ่งหลังที่ถูกเวนคืน แต่ยังไม่ยอมรื้อย้ายบ้าน

fm - ขยายถนนสหกรณ์2ล่าสุดทางเจ้าของบ้านขอเวลาถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้  โดยการปรับแบบและรอการรื้อย้ายบ้าน ทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างเสร็จไม่ทันตามสิ้นสุดสัญญาคือ วันที่ 18 เมษายน 2560   ทางบริษัทผู้รับเหมาจะขอต่ออายุสัญญา  แต่ก็ต้องรอให้สิ้นสุดสัญญาเดิมก่อน ถึงจะกำหนดสัญญาใหม่ได้  

fm - ขยายถนนสหกรณ์3

                                                                              วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว