ขนส่งแจงกรณีช่องถ่ายรูปทำใยขับขี่ไม่เพียงพอ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

 

จากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในสื่อโซเชี่ยลเกี่ยวกับช่องถ่ายบัตร สำหรับผู้มาทำใบขับขี่มีเพียงแค่ 2 ช่อง ทั้งๆที่มีประชาชนมาติดต่อเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องรอคิวนาน เหตุใดจึงไม่เพิ่มช่องทำบัตรให้มากขึ้น

จากกรณีดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่า แต่เดิมนั้นสำนักงานขนส่งแต่ละจังหวัดจะให้บริการทำใบขับขี่เฉพาะคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ซึ่งในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ก็มีจำนวนประชากรที่ไม่มาก จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณในการทำช่องทำบัตรเพียง 2 ช่อง แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนให้ประชาชนทุกคนสามารถทำใบขับขี่ที่ไหนก็ได้ ทำให้จังหวัดสมุทรสาครที่มีประชากรแผงเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ต้องรับภาระอย่างหนักจึงเกิดปัญหาความล่าช้าอย่างที่ปรากฏ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครได้มีการแจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบกแล้ว  แต่ยังติดปัญหาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ

สำหรับการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะเดินทางมาทำใบขับขี่หรือต่ออายุบัตร ทราบว่าการทำใบขับขี่นั้น สามารถทำได้ทุกจังหวัด ซึ่งประชาชนสามารถเลือกไปทำในจังหวัดใกล้เคียงที่มีคิวรอทำบัตรน้อย โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซด์ของกรมการขนส่งทางบกได้เช่นกัน สำหรับปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครนั้น เปิดให้ทำใบขับขี่ใหม่ได้วันละ 60 คนเท่านั้น ซึ่งแต่เดิมมีเพียงแค่ 30 คน แต่ความต้องการของประชาชนมีมากขึ้น จึงมีการเพิ่มจำนวนขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องการต่ออายุใบขับขี่ทำได้รอบละ 30 คน วันละ 3 รอบ รวมถึงยังมีผู้ที่มาขอเปลี่ยนบัตร แจ้งชำรุด สูญหายที่ไม่ต้องอบรมก็มีจำนวนมากเช่นกัน

 

tp-ขนส่ง2 tp-ขนส่ง3 tp-ขนส่ง4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว