ขนส่งฯ มอบนโยบายความปลอดภัยปีใหม่แก่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร นางชริตจาร์ คล่องการยิง  ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้เชิญผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะเข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เนื่องด้วยกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มรถโดยสาร ควบคู่ไปกับโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562  โดยมีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงมีการปฏิบัติงานตรวจความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

footer_master

อย่างไรก็ตามโครงการนี้ ก็เพื่อชี้แจงมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ประกอบการขนส่ง ที่จะต้องตรวจตราความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ ก่อนนำมาใช้ประกอบการขนส่ง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งไปดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลผู้เข้าร่วมประกอบการขนส่ง

footer_master

ทั้งนี้ขนส่งจังหวัด เปิดเผยว่ายังคงเน้นความปลอดภัยของรถตู้โดยสารเป็นหลักก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีการออกตรวจทะเบียน ตรวจสมุดประจำรถ สุ่มวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง, ตรวจอุปกรณ์ภายในรถ เช่น ไฟหน้าไฟเลี้ยว, ถังดับเพลิง, เข็มขัดนิรภัย, ค้อนทุบกระจก, ประตูทางออกฉุกเฉิน, ยางรถยนต์ต้องไม่เสื่อมสภาพ  อีกทั้งในช่วงปีใหม่ ก็จะออกตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว