ขนส่งจังหวัดขอความร่วมมือรถบรรทุกเลี่ยงใช้เส้นทางช่วงปีใหม่

tp-ขนส่ง1 tp-ขนส่ง2

นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 มีความปลอดภัยสูงสุด จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการขนส่งวัตถุอันตรายในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 –  4 มกราคม 2560 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าในช่วงดังกล่าว ต้องบริหารจัดการเดินรถโดยหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีปริมาณรถบนท้องถนนหนาแน่น ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่นบนถนนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีที่เครื่องยนต์ขัดข้องจนต้องจอดรถ ต้องนำรถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด และหากมีความจำเป็นต้องจอดรถไว้ในทางเดินรถหรือไหล่ทาง ต้องแสดงเครื่องหมายหรือให้สัญญาณไฟกระพริบว่ามีรถจอดเพื่อให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไกล

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกจะติดตามพฤติกรรม การขับขี่ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อขึ้นไป ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ปัจจุบันมีรถบรรทุกที่ติดตั้ง GPS Tracking แล้วประมาณ 55,000 คัน ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้ความเร็วทุกคันได้แบบเรียลไทม์ พร้อมส่งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์ และสาหรับพนักงานขับรถ ขอให้ผู้ประกอบการร่วมกันเข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถทุกคน “ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” ขับรถติดต่อกัน 4 ชั่วโมง ต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงจะขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวต้องเปลี่ยนคนขับทันที ทั้งนี้  หากประชาชนพบเห็นรถบรรทุกขนส่งสินค้าหรือรถโดยสารสาธารณะขับไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

tp-ขนส่ง3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว