ขนส่งขอความร่วมมือให้ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางช่วงสงกรานต์

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่ประชาชนต่างพากันเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถส่วนตัวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากรถยนต์ที่ไม่ได้ตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อมในการเดินทาง  สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้น ฟรี

footer_master

โดยให้บริการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า 20 รายการ อาทิ การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน การทำงานของไฟส่องสว่างไฟสัญญาณต่างๆ โดยไม่เสียค่าบริการ ซึ่งจะให้บริการประชาชนครอบคลุมถึงช่วงการเดินทางกลับด้วย เพื่อให้การเดินทางมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

footer_master

ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ด้วยการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนขับรถ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7- 8 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เมื่อมีอาการเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัยอย่างน้อยทุก 2 – 3 ชั่วโมง และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยควร “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” ตลอดการเดินทาง

footer_masterวุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว