ขนส่งขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบัสมาตรวจสภาพเพื่อพร้อมใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

นางชริตว์จาร์  คล่องการยิง  ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ทางขนส่งจังหวัดฯ ได้เน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของรถตู้โดยสารสาธารณะเหมือนเช่นเดิมที่ผ่านมา  แต่ปีนี้ขนส่งจังหวัดฯ ได้ให้ความสำคัญมากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องก็คือ รถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง หรือรถบัสทัศนาจร ทั้งหนึ่งชั้นและสองชั้น ซึ่งเป็นบริการหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ  แต่จากเมื่อไม่นานมานี้ได้มีข่าวการเกิดอุบัติเหตุจากรถบัสหลายครั้ง  ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ทางสำนักงานขนส่ง จึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง  นำรถเข้ามาตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะรับผู้โดยสารที่เช่าเหมาคัน ไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

footer_master

ทั้งนี้หากประชาชนจะทำการเช่ารถประเภทนี้ ก็ควรจะได้เห็นสภาพตัวรถก่อนที่จะเช่าหรือว่าจ้าง และถ้าเป็นไปได้ให้ขอทะเบียนรถคันนั้นเพื่อนำไปตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกก่อน จะได้ทราบในเบื้องต้นว่ารถคันนั้นจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  ถ้าหากขาดต่อภาษีรถประจำปี ก็แสดงว่ารถคันนั้นไม่ผ่านการตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษี เพราะกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถโดยสารไม่ประจำทางทั้งที่เป็นรถตู้หรือรถบัส ต้องตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง ส่วนคุณสมบัติของคนขับก็เป็นสิ่งสำคัญ ก่อนที่จะทำการว่าจ้าง ควรขอตรวจสอบใบอนุญาตขับรถของคนขับว่าเป็นใบอนุญาตประเภทไหน  ถ้าขับรถบัสไม่ว่าจะเป็นรถบัสชั้นเดียวหรือสองชั้น ที่สามารถจุคนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป  ต้องเป็นใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 , 3 และ 4  เท่านั้น  รวมถึงหากคนขับมีอาการอ่อนล้าหรือง่วง ต้องให้หยุดพักหรือเปลี่ยนคนขับ อย่าชักชวนให้ดื่มเหล้า อย่าเกรงใจหากคนขับ ขับรถฝ่าฝืนกฎหมายหรือขับรถประมาท เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ต้องบอกกล่าวตักเตือน ขอความร่วมมือให้ขับรถดีๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนรถตลอดระยะเวลาการเดินทาง

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว