กิจกรรม “วันนักกำหนดอาหาร”

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - รพ.สมุทร1

ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรม “วันนักกำหนดอาหาร” โดยมีนายแพทย์ เอกพร  พรรณเชษฐ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม       ซึ่งก็ได้มีผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมงาน

fm - รพ.สมุทร2

สำหรับวันนักกำหนดอาหาร ได้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและนำความรู้วิทยาการใหม่ๆ ด้านโภชนาการและ โภชนบำบัดให้ผู้ป่วย และประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความตระหนักให้เกิดการป้องกันและชะลอการเกิดโรคเรื้อรังทางโภชนาการ  ตลอดจนสร้างโอกาสการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ทีมงานโภชนาการในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ซึ่งครั้งนี้ ได้เน้นให้ความรู้ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ว่าเป็นแล้วควรเลือกรับประทานอาหารอย่างไร  รวมถึงอาหารประเภทไหนคนที่เป็นโรคมะเร็งควรห้ามรับประทาน

fm - รพ.สมุทร3

นอกจากนี้ภายในงานยังมี  การจัดนิทรรศการอาหารเพื่อสุขภาพ  , ตลาดนัดอาหารเพื่อสุขภาพให้ได้ชม ชิม ช๊อป   , ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร , อาหารต้นมะเร็ง   และการสาธิตเมนูเพื่อสุขภาพ

fm - รพ.สมุทร4

fm - รพ.สมุทร5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว