กิจกรรม “คลองสวย น้ำใส”

AD-WEB-CCTV-6-12-61

คลอง1

ที่คลองทหารเรือ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วย  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ร่วมกิจกรรม “คลองสวย น้ำใส” เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย วัชพืชในลำคลอง ลดผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการเก็บขยะมูลฝอย วัชพืชและการบำบัดน้ำเสีย ด้วยการเติมจุลินทรีย์ หรือ EM ลงในคลองทหารเรือ เพื่อปรับสภาพน้ำในคลองทหารเรือให้มีสภาพที่ดีขึ้น

คลอง2

โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ ทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้รณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาครทุกแห่ง จัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใส ในพื้นที่ความรับผิดชอบตนเอง เพื่อให้สภาพแม่น้ำลำคลองที่เน่าเสีย ได้ฟื้นคืนสภาพให้ดีขึ้นได้มากที่สุด

คลอง3

คลอง4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์