กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่ลานวัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันอนุรักษ์มรดกไทย และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

footer_master

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมดังกล่าวได้มีพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ด้วยการร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดเก็บขยะโดยรอบลานวัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเนื่องจากวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และยังเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ประกอบพระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆให้ยั่งยืนตกทอดเป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศชาติ

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว