กิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด  พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ พร้อมด้วย นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายมนัส ทานะมัย ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร  ผู้บริหารบริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ พนักงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม

footer_master

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีของคนทำงานในสถานประกอบการ โดยมีการสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนในเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้ประกันตนที่ให้มีการขยายผลในระดับจังหวัด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ต่อแรงงานต่างด้าวที่ได้รับสิทธิการตรวจสุขภาพเท่าเทียมกับคนไทย  อีกทั้งที่ผ่านมาเนื่องจากลูกจ้างส่วนใหญ่ ถ้าหากจะตรวจสุขภาพประจำปี ต้องลางานหรือหยุดงานไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ เนื่องจากมีการตรวจมีหลายขั้นตอน ทำให้พนักงานไม่อยากเสียเวลาในการลางาน ดังนั้นสถานประกอบการก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับลูกจ้างเพราะพวกเค้าทุกคน จะต้องมีสุขภาพที่ดี เพื่อที่จะมีแรงและกำลังที่สมบูรณ์มาทำงานให้กับสถานประกอบการ

footer_master

สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับลูกจ้างบริษัท เทพคินโชฟูดส์ จำกัด ทางบริษัทฯได้ดำเนินการมานานหลายปีแล้ว และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาเป็นเวลานาน และถือเป็นสถานประกอบการตัวอย่างในจังหวัดสมุทรสาครที่ใส่ใจสุขภาพของผู้ประกันตนในสถานประกอบการ โดยภายในกิจกรรม ได้มีหน่วยงานที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลมหาชัย 3 โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาคร  และโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพในช่องปาก, ตรวจวัดสายตา/การได้ยิน, เอกซเรย์ทรวงอก, ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพ เป็นผู้ประกันตนคนไทย จำนวน 370 คน  และผู้ประกันตนต่างด้าว จำนวน 1,126 คน รวมทั้งสิ้น 1,479 คน

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว