กิจกรรมรณรงค์ ลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

AD-WEB-CCTV-6-12-61

fm--ลดเบาหวาน1

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ เป็นกิจกรรมรณรงค์ลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประจำปี 2562 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยโรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมกับ เทศบาลนครสมุทรสาครจัดขึ้น ที่บริเวณริมทางเท้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยกิจกรรมภายในงานได้แบ่งเป็นฐานความรู้และการบริการทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ การคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อให้ประชาชนทราบถึงสภาวะสุขภาพ และการให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, กิจกรรมเกม “สับขาหลอก จะบอกให้ใครชนะ” เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ประชาชนนำเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างแอพพลิเคชั่นนับก้าวเดินมาใช้ในชีวิตประจำวัน               เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต, กิจกรรมเกม “ใบ้คำนำสุขภาพ” เป็นการพัฒนาทักษะของร่างกายและสมอง สร้างความสนุกสนาน พร้อมได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดหรือการป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  และกิจกรรม “ลงป๋องช่องสุขภาพ” เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกประโยชน์และความสนุกที่ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดโรค และปัจจัยที่ช่วยป้องกันโรคได้

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 20.00 น. ที่บริเวณริมทางเท้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ฝั่งตรงข้ามห้างน้ำพุพลาซ่า  ซึ่งจะมีกิจกรรมสับเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ให้ซ้ำในแต่ละวัน เพื่อให้ประชาชนมีความสนุกสนาน สอดแทรกความรู้ให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย พร้อมลุ้นของรางวัลอีกมากมายภายในงานอีกด้วย

 

fm--ลดเบาหวาน2 fm--ลดเบาหวาน3 fm--ลดเบาหวาน4 fm--ลดเบาหวาน5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว