กิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก 2017

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - เบาหวาน1

ที่ลานอเนกประสงค์อาคาร 12 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรสาคร   ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก 2017 โดยมีนายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล  แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน

fm - เบาหวาน2

สำหรับกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก 2017  ได้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “ผู้หญิงและเบาหวานป้องกันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า” โดยกำหนดขึ้นจากข้อมูลสุขภาพของผู้หญิงไทย ที่มีภาวะอ้วนถึงร้อยละ 37 มีรายงานการเป็นโรคเบาหวานมากกว่าผู้ชาย  และเบาหวานเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของผู้หญิงในประเทศไทยในปัจจุบัน

fm - เบาหวาน5

 โดยภายในงาน ได้มีการออกบูธนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพด้านการเลือกรับประทาน       การออกกำลังกายให้สมวัย  บริการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน   และตลาดนัดผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรในชุมชน  เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการเกษตรไทยอีกด้วย

fm - เบาหวาน4

fm - เบาหวาน3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว