กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ตลาดวิถีธรรมสัญจร

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ตลาด1

ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร  นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ตลาดวิถี ธรรมสัญจร ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม  ร่วมกับ เทศบาลนคร สมุทรสาครเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งในส่วนของภาคการเกษตรให้สามารถผลิตพืชไร้สารพิษได้อย่าง ยั่งยืนมีตลาดรองรับ และทำให้สุขภาพของผู้ผลิตดีขึ้น จากการเลิกการใช้สารเคมีผ่านทางปุ๋ย และยาฆ่าแมลง และยังทำให้ผู้บริโภค มีโอกาสได้ทานพืชไร้สารพิษได้ในราคาถูก ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ ที่เกิดจากการรับสารเคมีที่เป็นพิษเข้าร่างกาย เพิ่มโอกาสให้ ผู้บริโภค ดำเนินชีวิตแบบแพทย์วิถีธรรมได้ยั่งยืนยิ่งขึ้น   โดยตลาดวิถีธรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พืชวิถีธรรมไร้สารพิษ เพื่อมวลมนุษยชาติ” เริ่มเปิดตลาดครั้งแรกไปเมื่อ เดือนมกราคม  2558 โดยมีหลักการสำคัญของตลาดวิถีธรรม มี 4 หัวข้อหลักคือ ของดี  ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

fm - ตลาด2

ทั้งนี้ภายในงาน ได้มีโรงทานแจกอาหารมังสวิรัติ  ,  ขนมหวาน  และใครที่ต้องการนำอาหารกลับบ้านก็ให้นำภาชนะมาใส่เอง  อีกทั้งตลาดวิถีธรรม ยังมีการจำหน่ายพืช ผัก  ข้าวไร้สารพิษ  และกิจกรรมเรามาทำดีเพื่อพ่อ โดยการเขียนลงพระดาษในการทำความดีเพื่อพ่อ มาแลกข้าววิถีธรรมไร้สารพิษคนละ 1 กิโลกรัมด้วย

fm - ตลาด3

fm - ตลาด4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว