กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

AD WEB CCTV 14-6-60

จิตอาสา1

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ตำบลท่าฉลอม นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม โดยการทำความทำสะอาด กวาดพื้น เก็บขยะ  บริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดช่องลม และลานอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวตำบลท่าฉลอมและประชาชนทั่วไป  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ คณะครู    และนักเรียนโรงเรียนวัด ช่องลม  โรงเรียนวัดแหลม  และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

จิตอาสา4

สำหรับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม  ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2539 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ประชาชนชาวสมุทรสาครจึงได้ร่วมมือร่วมใจสมทบเงินก่อสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอมขึ้น ซึ่งมีขนาดความสูงถึง 9.98 เมตร โดยได้เปิดให้ประชาชนได้เคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นมา

จิตอาสา2

จิตอาสา3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว