กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ สมุทรสาครร่วมใจบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

AD-WEB-CCTV-6-12-61

fm-กิจกรรมสาธารณะ1

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ สมุทรสาครร่วมใจบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งการเก็บขยะ วัชพืชต่างๆ ล้างถนน และทาสีฟุตบาทรอบศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เป็นสถานที่ในการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉะนั้นภูมิทัศน์โดยรอบจะต้องสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สมพระเกียรติที่สุด

ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

 

fm-กิจกรรมสาธารณะ2 fm-กิจกรรมสาธารณะ3 fm-กิจกรรมสาธารณะ4 fm-กิจกรรมสาธารณะ5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว