กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

AD WEB CCTV 14-6-60

s-เราทำความดีด้วยหัวใจ-01

ที่บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารคลองกระโจน ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางหญ้าแพรก สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก และอสม. พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

s-เราทำความดีด้วยหัวใจ-02

สำหรับการจัดกิจกรรมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี จุดประกายการทำคุณงามความดี ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ซึ่งในส่วนของการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด ในครั้งนี้ได้มีการพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่หมู่1และหมู่2 ตำบลบางหญ้าแพรก รวมทั้งได้มีการรณรงค์กำจัดยุงลายในพื้นที่อีกด้วย

s-เราทำความดีด้วยหัวใจ-03

s-เราทำความดีด้วยหัวใจ-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว