การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ติดตามงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

การไฟฟ้า1

นายมนตรี ชินช่งจู  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม และหน่วยงานสายสื่อสาร ประกอบด้วย  3BB, CAT, UIH, DTAC, TOT, TRUE, AIS, Interlink และ บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปี 2562

การไฟฟ้า2

โดยในที่ประชุม ได้แจ้งการดำเนินโครงการ “ปรับปรุงและจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า” เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่การไฟฟ้าได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งต่อไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม จะดำเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ตั้งแต่ทางลงสะพานมหาชัยถนนสหกรณ์ ไปจนถึงโค้งยายขาว ซึ่งจะเป็นวันไหนนั้น จะมีการแจ้งให้หน่วยงานสายสื่อสารได้รับทราบอีกครั้ง

การไฟฟ้า3

นอกจากนี้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม จะทำการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า เพื่อขยับออกไปอีก 1 เมตร บริเวณถนนสหกรณ์ที่กำลังขยายถนน จาก 2 เลน เป็น 4 เลน ตั้งแต่หน้าโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย ไปจนถึงสะพานหน้าวัดสหกรณ์ ซึ่งตอนนี้จะต้องรอให้ผู้รับจ้างขยายถนนของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ดำเนินการหน้างานให้เรียบร้อยก่อน ทางการไฟฟ้าโคกขามจึงจะลงพื้นที่ไปดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า เพื่อที่จะให้การก่อสร้างขยายถนนเป็นไปอย่างสะดวก ซึ่งในระหว่างนี้ก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานสายสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการย้ายสายสื่อสารไปพร้อมๆกัน

การไฟฟ้า4

การไฟฟ้า5

การไฟฟ้า6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว