การใช้ยา

AD WEB NET 2

 

tp-ใช้ยา1

เวทีการประชุมภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสวนหลวง โดยมีเภสัชกรสมจิตต จันทร์อัมพร  ข้าราชการเกษีย ผู้เคยทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มาร่วมพูดคุยกับ อสม.องค์กรชุมชน ถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยครั้งนี้จะเน้นไปที่เรื่องการใช้ที่เกินความจำเป็น ใช้ยาเกินขนาด ใช้ยาไม่ถูกกับโรค โดยเฉพาะ ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ กับยาแก้อักเสบ ที่คนทั่วไปมักยังสับสนในการใช้ และเข้าใจว่ายาปฏิชีวนะคือยาแก้อักเสบ แต่ความจริงแล้วเป็นยาคนละตัวกัน ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อจะใช้ต่อเมื่อติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่ง 3 โรคที่หายได้โดยไม่ต้องพึ่งยาปฏิชีวนะคือ หวัดเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัส ท้องร่วงเฉียบพลัน และบาดแผลเลือดออก

tp-ใช้ยา2

ส่วนการเจ็บคอที่อาจต้องกินยาปฏิชีวนะ จะมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วย คือ ไม่ไอ มีไข้ ต่อมทอมซิลมีจุดขาวหรือเป็นหนอง ต่อมน้ำเหลืองใต้ขากรรไกรโตกดเจ็บ หากเป็นแบบนี้ 3 ใน 4 อย่างก็ต้องไปพบแพทย์  ทางที่ดีอย่าไปซื้อยากินเอง และยาติดว่าหากเจ็บคอก็ต้องหายาแก้อักเสบมากิน หรือหากได้รับการบาดเจ็บก็ต้องกินยาแก้อักเสบ เพราะบางทีไม่จำเป็นต้องได้รับยาเหล่านี้ เพราะหากได้รับยานี้แบบเกินความจำเป็นอาจก่อให้เกิดเชื้อดื้อยา และหากมีการติดเชื้อนั้นๆเกิดขึ้น จะทำให้ไม่มียารักษา และเสียชีวิตได้ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยการเสริจคำว่า เชื้อดื้อยา จากยูทูป ก็จะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งหลักสำคัญของการใช้ยาคือ ใช้ถูกโรค ถูกคน

tp-ใช้ยา3

 

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว