การแสดงแสงสีเสียงเรื่องราวประวัติศาสตร์สุขาภิบาลท่าฉลอม

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)   นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2562  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

footer_master

สำหรับการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบแสง สี เสียง เป็นการย้อนเรื่องราวประวัติศาสตร์สุขาภิบาลท่าฉลอม สุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งนักแสดงประกอบไปด้วยนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมเปี่ยมวิทยาคม กว่า 200 ชีวิต  เป็นการเล่าเรื่องราวย้อนรอยสุขาภิบาลทาฉลอมได้อย่างสวยงามวิจิตรตระการตา สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

footer_master

โดยสุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มีพระบรมราชโองการ ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) จนถึงวันนี้ นับเป็นเวลา 114 ปี ถึงแม้ว่าตำบลท่าฉลอมในปัจจุบัน จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก        เมื่อเทียบกับท่าฉลอมเมื่อ 100 กว่าปีก่อน แต่ท่าฉลอมก็ยังได้ชื่อว่า เป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย

footer_master

สําหรับการจัดงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอมนั้น เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้เริ่มจัดงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2531  เป็นต้นมา ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2553 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  โดยกําหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระราชดําริ ที่จะกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่น เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่ประชาชน และทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้น

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว