การประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

s - ระงับข้อพิพาท-01

ที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์  นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน เข้าร่วมจำนวนมาก

s - ระงับข้อพิพาท-02

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ ทาง​สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและ การบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาครได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน โดยเป็น ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ซึ่งเป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และเรื่องทางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท รวมทั้งเป็นผู้ให้การช่วยเหลือด้านการไกล่เกลี่ย​  และการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ​ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์และการช่วยเหลือประชาชน​ในเบื้องต้น

s - ระงับข้อพิพาท-03

s - ระงับข้อพิพาท-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว