กาชาดสมุทรสาคร มอบทุนการศึกษา จำนวน 97 ทุน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่บริเวณลานสาครบุรี  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา  ตามโครงการแม่ลูกผูกพันวันมหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม  พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  โดยมีนางรวงทอง  มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี

footer_master

ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบทุนการศึกษาตามโครงการแม่ลูกผูกพันวันมหามงคล  จำนวน 97 ทุน ทุนละ 2,000 บาท  ซึ่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  ได้กล่าวว่า  ด้วยในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 86 พรรษา เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ดำเนินการจัด โครงการแม่ลูกผูกพันวันมหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561   เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตามกำลังปัญญาและความสามารถ  เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร และในชนบทห่างไกลความเจริญ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ได้รับเงินทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครให้ดีขึ้น

footer_master

footer_master

footer_master

กันยารัตน์ / ข่าว  วุฒิภักร / ภาพ