กาชาดมอบทุนการศึกษา

AD WEB CCTV 14-6-60

 

tp-กาชาด1

เวลา 09.45 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร   นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมนางรวมทอง  มาลากาญจน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “แม่ลูกผูกพันวันมหามงคล” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา

นางรวงทอง  มาลากาญจน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า  เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “แม่ลูกผูกพันวันมหามงคล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา  จำนวน 200 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท โดยจัดพิธีมอบในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 100 ทุน และเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี 12 สิงหาคม จำนวน 100 ทุน  นอกจากนี้ ยังเพื่อช่วยเหลือนักเรียน  นักศึกษาที่ยากจน  ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตามกำลังความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร และในชนบทห่างไกลความเจริญ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ได้รับเงินทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครให้ดียิ่งขึ้น

 

tp-กาชาด2 tp-กาชาด3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว