กัลปพฤกษ์เกม

AD-WEB-CCTV-6-12-61

 

footer_master

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีได้จัดการแข่งขันกีฬาสี กัลปพฤกษ์เกมขึ้น โดยมีนายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน เด็กนักเรียน และผู้ปกครองมาเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งก่อนจะเริ่มการแข่งขันก็จะมีพิธีการต่างๆตามแบบฉบับของานกีฬาทั้งการจุดคบเพลิง การกล่าวถึงนักกีฬาอาวุโส ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และการปล่อยป้ายลูกโป่ง จากนั้นจึงเป็นการแสดงของวงดุริยางค์ ที่เรียกความสนใจจากผู้ชมได้ไม่น้อย เพราะเป็นการแสดงดุริยางค์ที่ผสมผสานการเต้น การแสดงท่วงท่าลีลาต่างๆเข้าไป

สำหรับการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี นับเป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญของโรงเรียนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ละปีก็จะมีสีสันของงานที่น่าสน เป็นการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ความสามัคคี ความกล้าแสดงออก และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองด้วย

 

 

footer_master footer_master footer_master

 

                         เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว