กองทุนยุติธรรม

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

tp - กองทุน1

 

tp - กองทุน2

 

นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวในรายการผู้ว่าพบประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง กองทุนยุติธรรม ของจังหวัดสมุทรสาคร ว่า

ที่ผ่านมานั้น ยังมีผู้มาขอใช้บริการจากกองทุนนี้ค่อนข้างน้อย โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครปีที่ผ่านมามีเพียง 12 รายเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นเพราะยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนทราบ

 

tp - กองทุน4

 

สำหรับกองทุนยุติธรรมนั้นจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยให้ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยจะเข้ามาช่วยเหลือในด้านการดำเนินคดี เช่น เงินค่าจ้างทนาย เงินค่าธรรมเนียมศาลเป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถใช้กองทุนนี้ในการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวนั่นเอง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาทำให้เป็นภาระกับตัวเอง แต่การช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมนั้นจะต้องไม่ทับซ้อนกับการช่วยเหลือของหน่วยงานอื่น โดยประชาชนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ก็สามารถมาติดต่อแจ้งความประสงค์และขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 034-425236 ในเวลาราชการ

 

tp - กองทุน3