กรณ์ฯ อดีต รมว.คลัง สนับสนุน 8 วาระ เพื่อพลิกโฉมจังหวัดสมุทรสาคร

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

เมื่อเวลาประมาณ 10.30น.ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายกรณ์ จาติกวณิช ประธานจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ และอดีต รมว.คลัง นำผู้สมัครสส.ของสมุทรสาครทั้ง 3 เขต คือ นายกุลวัชร หงส์คู  นายสมชัย ศรีสุทธิยากร และนายนิติรัฐ สุนทรวร มานำเสนอ 8 วาระ เพื่อพลิกโฉมสมุทรสาคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังประมาณ60คน  ที่ห้องภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

footer_master

โดยทางด้านผู้สมัครสส.สมุทรสาคร ได้มีการนำเสนอในเรื่องด้านการแก้ไขปัญหาประมง ทบทวน กม.มติครม.ที่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่ชาวประมง,การแก้ไขปัญหาโรงงานและสิ่งแวดล้อม เข้มงวดกับการกำกับควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ,ราคาสินค้าเกษตรต้องยกระดับคุณภาพการผลิต ,การท่องเที่ยวบูรณะแหล่งประวัติศาสตร์ และบอกตำนานเรื่องเล่า,การจราจรต้องขยายสายสีน้ำเงิน หนองแขมถึงอ้อมน้อย และรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว ใน3อำเภอ ,ฝุ่นพิษและมลพิษ จัดการปัญหาพลังงานจากถ่านหินและเอาจริงกับน้ำเสียโรงงาน ,การศึกษาและสาธารณสุข มีโรงเรียน 3 ภาษา มี 3โรงพยาบาล 3 อำเภอ ที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  และการบริหารจัดการเมือง โดยบูรณาการส่วนกลางภูมิภาค ท้องถิ่นและผลักดันสู่รูปแบบการบริหารจัดการแบบพิเศษ เพื่อสมุทรสาครจะได้เป็นเมืองแห่งความผาสุก

footer_master

ส่วนทางด้านนายกรณ์ฯ เปิดเผยว่า วันนี้ถือว่าเป็นเวทีปราศรัยการเมืองที่สร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีการพูดประเด็นเรื่องความขัดแย้ง ไม่มีการพูดถึงคู่แข่ง จะมีการพูดเพียงในวาระอนาคต ที่จะมีผลโดยตรงต่อพี่น้องชาวสมุทรสาครทั้งสิ้น เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องที่จับต้องได้ เป็นวาระที่ทันสมัย  ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนกลางได้เสนอภารกิจหลักของพรรคโดยใช้คำจำกัดความว่า แก้จน สร้างคน สร้างชาติ ซึ่งใน 8 วาระดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดหลักของพรรคฯในทุกข้อทุกประเด็น อาทิ แก้จน ความเป็นอยู่ของเกษตรกรและพี่น้องชาวประมงที่มีปัญหาเรื่องการดำรงชีวิต สร้างคน เกี่ยวกับการศึกษาในอนาคตจังหวัด สมุทรสาครจะเปิดโอกาสให้ลูกหลานพูดได้3ภาษา และสร้างชาติ เรื่องของโรงเรียนสีขาว  โรงงานสีขาว กำจัดมลพิษ และจะทำให้สมุทรสาครเป็นเมืองที่คนอยากแวะมาเที่ยว มาเยี่ยม มาเยียน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกล ใกล้นิดเดียว นี่จึงเป็นแนวคิดที่แก้จน สร้างคน สร้างชาติ ที่มีความทันสมัยอย่างยิ่ง

footer_master

footer_master

สุเมธ / ภาพ  / ข่าว