กฐินวัดเจ็ดริ้ว

 

vk กฐินวัดเจ็ดริ้ว4

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  วัดเจ็ดริ้วได้จัดพิธีทำบุญทอดกฐิน โดยงานนี้ก็มีประชาชนชาวไทย  และชาวไทยเชื้อสายรามัญมาร่วมเป็นจำนวนมาก  พร้อมทั้งมีซุ้มอาหารที่ประชาชนพร้อมใจกันมาในงานบุญเป็นจำนวนมากเช่นกัน  งานกฐินของวัดเจ็ดริ้วในปีนี้ชาวไทยเชื้อสายรามัญไม่ได้แต่งกายหลากสี   เพราะต้องแต่งกายไว้ทุกข์สีดำ-ขาว  พร้อมทั้งมีผ้าสไบพาดไหล่  ซึ่งยังคงงดงามไปอีกแบบ  โดยยอดกฐินของวัดเจ็ดริ้วในปีนี้มีจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท                     

vk กฐินวัดเจ็ดริ้ว1 vk กฐินวัดเจ็ดริ้ว2

  นอกจากนี้ภายในงานยังมีโรงสีข้าวชื่อโรงสีชัยมงคล ค้าข้าว  มาร่วมแจกข้าวสารหอมมะลิจำนวน ๒,๐๑๙ ถุง  ถุงละ ๕ กิโลกรัม  ให้กับทุกคนที่มาร่วมในงานกฐินที่วัดเจ็ดริ้วในครั้งนี้ด้วย  นับเป็นอีกหนึ่งบุญใหญ่ที่ได้ช่วยเหลือประชาชนชาวตำบลเจ็ดริ้ว  งานนี้จึงได้เห็นความสดใสของผู้ที่ได้รับข้าวสารแจก  และผู้ให้ด้วย

vk กฐินวัดเจ็ดริ้ว3

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว