กฐินพระราชทาน

WEB POST 640x335

ที่วัดกาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้มีพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดร.สุนทร วัฒนาพร อดีตสมาชิกสภาวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสาคร น้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีศิษยานุศิษย์หลวงพ่อสุดวัดกาหลง  รวมทั้งพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภาพข่าว2

ภาพข่าว1

สำหรับการทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๒,๕๐๐ ปี กำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐออกเดินทางไกล เพื่อไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวัน พระภิกษุเหล่านั้นมีจีวรที่เปรอะเปื้อนเปียกชุ่ม และเปื่อยขาดด้วยความเก่า พระบรมศาสดาจึงทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษารับผ้ากฐินได้หลังออกพรรษา เพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่า ประเพณีทอดกฐินได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้นและสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน

สุเมธ/ภาพ/ข่าว