กฐินพระราชทาน-วัดใหม่หนองพะอง

vk กฐินพระราชทาน 4

ที่วัดใหม่หนองพะอง  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร    ได้จัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ประจำปี ๒๕๕๙   โดยทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้พลโทสุชาติ  ผ่องพุฒิ  เจ้ากรมการทหารสื่อสาร  น้อมนำถวายพระสงฆ์  จำพรรษาถ้วนไตรมาส   พร้อมทั้งมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีแขกผู้มีเกียรติ  รวมถึงเหล่าข้าราชการทหาร  และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดยพุทธศาสนิกชนทุกคนต่างพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐาน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของคนไทยทุกคน

vk กฐินพระราชทาน 3

vk กฐินพระราชทาน 1

ภายในพิธีหลังจากที่อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน  เพื่อนำถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาเรียบร้อยแล้ว  ได้ถวายจตุปัจจัยเป็นยอดเงินทั้งสิ้น ๙๐๑,๐๙๙ บาท ๒๕ สตางค์  เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  และยังได้มอบโปรเจคเตอร์ให้แก่โรงเรียนวัดใหม่หนองพะองเพื่อใช้ในการศึกษาของนักเรียนด้วย

vk กฐินพระราชทาน 2

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว