กฐินพระราชทาน ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ร้านลอดช่องไทยวัดเจษ นำผ้าพระกฐินไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  พร้อมพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้รับผ้าพระกฐิน โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชนร่วมงานพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

footer_master

สำหรับการทอดกฐินพระราชทานนั้น คือ กฐินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานผ้าของหลวง แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อนำไปถวายยังวัดหลวง วัดใดวัดหนึ่ง เนื่องจากในปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ตลอดจนคณะบุคคล องค์กร บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่เห็นสมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายแทนพระองค์ ซึ่งการทอดกฐินพระราชทานครั้งนี้ มียอดจำนวนเงินที่บริจาคเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายทำนุบำรุงวัดเจษฎาราม พระอาราม เป็นเงินจำนวน 4,279,372  บาท

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว